Monographs:

Marczak, M. 2024. Telecollaboration in Translator Education. Implementing telecollaborative learning modes at university level. New York and London: Routledge. ISBN 9781032539942.

Gajewska-Dyszkiewicz, A., Marczak, M., Paczuska, K., Pitura, J. i Kutyłowska, K. 2015. Efekty nauczania języka angielskiego na III etapie edukacyjnym. Raport końcowy Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum i Badania umiejętności mówienia. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Marczak, M. 2013. Communication and Information Technology in (Intercultural) Language Teaching. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Edited monographs:

Massey, G., Piotrowska, M., and Marczak, M. (Eds.). 2023. Interpreter and Translator Trainer. A Special Issue on (Re-)Profiling T&I Education: Meeting Evolution with Innovation, 17(3).

Marczak, M., Krajka, J. (eds.) 2016. CALL for Openness. Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.

Marczak, M. & Hinton, M. (eds.) 2015. Contemporary English Language Teaching Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Articles:

Marczak, M. 2023. Nurturing Mindful Behaviour in Translation Students. From Learning Practices to Disposition. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae, 41(2), pp. 195-216.

Massey, G., Piotrowska, M., and Marczak, M. 2023. Meeting evolution with innovation: an introduction to (re-)profiling T&I education. Interpreter and Translator Trainer 17(3), 325-331.

Marczak, M. 2022. Developing Selected Components of Translator Competence through the Analysis of Discourse Moves. Applied Linguistics Papers 26/4, pp. 41-53. DOI: 10.32612/uw.25449354.2022.4.

Marczak, M. & Bondarenko, O. (2022). Translator education in Poland and Ukraine: does the academia vs industry gap persist?, The Interpreter and Translator Trainer 16(1), 115-134. DOI: 10.1080/1750399X.2021.1891516

Marczak, M. & Krajka, J. (2019). A Tale of Two Cities: Specialised Translator Training at University Level in Poland. Scripta Manent 14(1), pp. 18-48.

Marczak, M. (2018). Translation Pedagogy in the Digital Age. How digital technologies have been altering translator education. Angles 7, unpaginated.

Marczak, M. (2017). Concordancer-Enhanced Reflection in Telecollaborative Translation Projects at University Level. Między oryginałem a przekładem, 38, pp. 145-168.

Marczak, M. (2016) Podejście międzykulturowe a rozwijanie kompetencji translatorskiej. Lingwistyka Stosowana, 4/2016, pp. 167-183.

Gajewska-Dyszkiewicz, A., Paczuska, K., Marczak, M., Pitura, J., Muszyński, M. & Szpotowicz, M. (2016). Osiągnięcia gimnazjalistów w zakresie języka angielskiego. Podstawa programowa wciąż niezrealizowana. Języki Obce w Szkole, 2/2016, pp. 90-98.

Marczak, M., Brożyna, M. & Piotrowska,M. (2016). Conference report: Inspirations for Translation Pedagogy. 1st CTER Congress. Cracow, Poland. 14-16 March 2016. EST Newsletter, 48, pp. 16-17.

Marczak, M., Krajka, J. & Malec, W. (2016).  Web-Based Assessment and Language Teachers From Moodle to WebClass.  International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 26(1), pp. 44-59. 

Marczak, M. (2016). Developing Selected Aspects of Translation Competence through Telecollaboration’. English for Specific Purposes World 16(48), pp. 1-12.

Marczak, M. (2014). Digital Native/Immigrant(?) Teachers on Themselves. English for Specific Purposes World, 15(44), pp. 1-7.

Marczak, M. (2014) Cele nauczania języka angielskiego w świetle współczesnych europejskich dokumentów edukacyjnych: o nauczaniu, uczeniu się i ocenianiuJęzyki Obce w Szkole, 1/2014. Warszawa: FRSE, pp. 65-72.

Marczak, M. (2013) An E-learning Supplement to a Teacher Training Course: the Trainees’ Perspective.
English for Specific Purposes World, 16(40), pp. 1-19.

Krajka, J., Marczak, M., Tatar, S. & Yildiz, S. (2013) Building ESP Teacher Awareness through Intercultural Tandems – Post-Practicum Experience. English for Specific Purposes World, 14(38), pp. 1-18.

Marczak, M. (2013) Selecting an E-(Text)book: Evaluation Criteria. Teaching English with Technology, 13(1), pp. 29-41.

Marczak, M. (2010) Intercultural Teaching: Task Development. The Teacher, 10(82), pp. 42-54.

Marczak, M. (2010) Intercultural Teaching through the Web: a ‘Click’ Fix? IATEFL Literature, Media and Cultural Studies Special Interest Group Newsletter, 36, pp. 11-13.

Marczak, M. (2009) One Language, Different Cultures. (recenzja) Języki Obce w Szkole, 5. Warszawa: CODN, pp. 189-191.

Marczak, M. (2005) ‘Minding the gap: intercultural approaches to ELT Conference, 21 -26 March 2005, Durham’. In Minding the gap: intercultural approaches to ELT. 21-26 March 2005, Collingwood College, Durham. Conference materials published on CD-ROM by the British Council.


Chapters in edited monographs:

Marczak, M. (2023). Across Borders in the Digital Era: Challenges of Contemporary Translation. In: Kean, L., Shearman, S. & Tucker-McLaughlin, M., Witalisz, W. (Eds.), Freedom of Expression Across the Borders: Communication, Culture, and Language, 180-198. USA: UNC Press.

Marczak, M. (2021). Przekład wspomagany komputerowo. In Piotrowska, M. (ed.) Perspektywy na przekład. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 219-250.

Marczak, M. (2020). The Possibility of Using Linguistic Analysis to Funnel Student Translators’ Post-Online Exchange Reflections Towards the Metacognitive Elements of Translator Competence. In Smyrnova-Trybulska, E. (ed.), Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning. Studio Noa for the University of Silesia, pp. 126-136.

Marczak, M. (2019). Successful E-learning: Intercultural Development in GPE’s Global Understanding Project. In Smyrnova-Trybulska, E. (ed.), E-leaming and STEM Education. Studio Noa for the University of Silesia, pp. 233-254.

Marczak. M. & Krajka. J. (2018). CALL training in resource-limited circumstances: Student teachers’ perspectives. In Smyrnova-Trybulska, E. (ed.), E-leaming and Smart Learning Environment for the Preparing of New Generation Specialists, pp. 161-188.

Marczak, M. (2018). “Comprehension Approach”. In Liontas, J.I (ed.) The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, First Edition. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, pp. 1304-1310.

Krajka, J., Marczak, M. (2017). Telecollaboration Projects in Translator Education – Design, Implementation and Evaluation. In Smyrnova-Trybulska, E. (ed.) Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-Learning. Cieszyn: University of Silesia – NOA, 365-388.

Marczak, M., Krajka, J. (2016). Translator Education in the Cloud: Students’ Perceptions of Telecollaborative Experiences. In Smyrnova-Trybulska, E. (ed.) E-Learning Methodology – Implementation and Evaluation. Cieszyn: University of Silesia – NOA, 369-388.

Marczak, M. (2016). Students’ perspective on Web 2.0-enhanced telecollaboration as added value in translator education. In:  Jager, S., Kurek, M. and O’Rourke, B. (eds.), New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education. Dublin, Ireland: Research-publishing.net, pp. 245-252. DOI: 10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.514 

Marczak, M., Krajka, J. (2016). Assessing Intercultural Communicative Competence in Learning Management Systems. In Rahman, M. Integrating Technology and Culture: Strategies and Innovations in ELT. Jaipur, India: Yking Books, 295-315.

Marczak, M. (2015). The Applicability of Telecollaboration to Translator Education. In Proceedings of the Fifth MAC 2015. Prague: MAC Prague Consulting Ltd, pp. 226-233.

Marczak, M. (2015). Using Videoconferencing Software to Maintain Classroom Presence for Absent Students. In Turula, A., Chojnacka, M. (eds.), CALL for Bridges between School and Academia Germany: Peter Lang.

Marczak, M., Muszyński, M., Gajewska-Dyszkiewicz, A., Campfield, D.E., Kutyłowska, K., Paczuska, K., Pitura, J., Michałowska, A. and Szpotowicz, M.  (2015). Realizacja podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego. In Choińska-Mika, J. & Sitek, M. (2015). Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego – wnioski z badań przeprowadzonych przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, pp. 69-85.

Marczak, M. (2015). The Applicability of Intercultural Approaches to the Development of Translation Competence at University Level. In Doghonadze, N., Şahiner, M., Parjanadze, N. & Muzafarova, T. (eds.) The Fifth International Research Conference. Education, English Language Teaching, English Language and Literature in English. Tbilisi: International Black Sea University, pp. 279-292.

Marczak, M. (2015). Online Colllaborative Writing: Learners’ Perspectives and Practices. In Marczak, M. & Hinton, M. (eds.), (2015). Contemporary English Language Teaching Research. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 34-43.

Marczak, M. (2014) The Use of Computer-Based Techniques in Developing EFL Learners’ Intercultural Competence. In Romanowski, P. Studi@ Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 27.

Marczak, M. & Krajka, J. (2014). Electronic Assessment Tools in Learning Management Systems – Perceptions of Student Teachers of Foreign Languages. In Smyrnova, E. (ed.), E-learning and Intercultural Competences Developments in Different Countries. Katowice Cieszyn: Studio NOA, pp. 265-278.

Krajka, J. & Marczak, M. (2014). Jeden język, wiele kultur – Realizacja praktyk pedagogicznych w ramach projektu www.praktyki.wh oraz w projekcie interkulturowym. In Cichoń, M., Krzemińska-Adamek, M., Pado, A., Rycyk-Sztajdel,             H., Sadownik, B. Sękowska, J. (eds.), Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Część druga. Języki Obce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 51-59.

Krajka, J. & Marczak, M. (2013) From Everyday Language to Key Competences – Teachers’ Views on Developing Intercultural Competence through e-Learning. In Zielińska, L. & Górski, W. (eds.), E-learning in Teaching Foreign Languages at the Tertiary Level. Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics.

Marczak, M. (2013) Predictive Evaluation of the (Inter)cultural Component of Computer Assisted Language Learning Software. In Grabowska, A., Graca, J. & Smutek, L. (eds.), Problemy Współczesnej Neofilologii. Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, pp. 116-127.

Krajka, J., Marczak, M. (2012) Kształcenie interkulturowych nauczycieli języków obcych w tandemach e-learningowych. In Wujec-Kaczmarek, A. (ed.), Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej,  pp. 27-36. Opole: MODN.

 Marczak, M. (2011) Computer-Assisted Language Assessment.  In Komorowska, H. (ed.), Issues in Promoting Multilingualism. Teaching-Learning-Assessment. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pp. 307-334.

Marczak, M. (2010) New Trends in Teaching Language and Culture. In Komorowska, H. & Aleksandrowicz-Pędich, L. (eds) Coping with Diversity. New Trends in Language and Culture Education. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, pp. 13-28.

Pulverness, A. (ed.) (2006) The Best of the British Studies Webpages. British Council Poland (a member of the editing board).


Reviews:        

Marczak, M. (2004) ‘Glendinning, E. H. & McEwan, J. (2002) Oxford English for Information Technology’. (book review) In Pulverness, A. (ed.) (2006) The Best of the British Studies Webpages. British Council Poland [CD-ROM] Access:./data/www/ n_rev.htm.

Marczak, M. (2003) ‘Cashmore, E. Ellis (1984) No Future: Youth And Society. Heinemann, London New York’. (book review) In Pulverness, A. (ed.) (2006) The Best of the British Studies Webpages. British Council Poland [CD-ROM] Access:./data/www/ y_rev.htm.