MARIUSZ MARCZAK  

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Katedra Przekładoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ORCID

PBN

 

Przebieg kariery naukowej:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki: Uniwersytet Warszawski, 2012
 • magister; Uniwersytet Łódzki, 1997

Rozwój zawodowy:

 • kurs metodyczno-lingwistyczny, St Andrews University, Szkocja

Zainteresowania badawcze:

 • zespołowe projekty tłumaczeniowe (telekolaboracja)
 • rozwijanie kompetencji tłumacza
 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przekładu
 • technologie tłumaczeniowe
 • glottodydaktyka (CALL) 

Działania eksperckie 

 • Polish Ministry of Education and Science (MEiN): ELT textbook appraisal expert 
 • Polish Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014/2015): recenzent wniosków grantowych
 • Evidence Institute: ekspert do spraw testowania kompetencji językowej
 • Instytut Badań Edukacyjnych: specjalista ds. badań i analiz
 • British Council Polska: konsultant do spraw wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach krajowych i zagranicznych programów szkoleniowych dla kadr edukacyjnych

 

Prowadzone kursy

 • technologie tłumaczeniowe
 • narzędzia CAT
 • narzędzia CAT i postedycja
 • zajęcia specjalizacyjne (zespołowe projekty tłumaczeniowe)
 • zajęcia specjalizacyjne (symulacja biur tłumaczeń)
 • zajęcia specjalizacyjne (projekty lokalizacyjne)
 • komunikacja interkulturowa w nowych mediach
 • pragmatyka interkulturowa
 • seminarium magisterskie w zakresie przekładoznawstwa
 • glottodydaktyka
 • metodyka praktyczna w zakresie nauczania języka angielskiego
 • wspomagana komputerowo nauka języków (CALL) Nowe media w nauczaniu języka angielskiego
 • seminarium licencjackie, magisterskie w zakresie glottodydaktyki
 • praktyczna nauka języka angielskiego

 

Członkostwo w organizacjach:

 • European Society for Translation Studies (EST)
 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej (PTLS)

 

Udział w projektach badawczych: 

 • 2018: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2018/2019realizowany przez Global Partners in Education (GPE)
 • 2017: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2017/2018realizowany przez Global Partners in Education (GPE).
 • 2016: Projekt dydaktyczno-badawczy Global Understanding 2016/2017realizowany przez Global Partners in Education (GPE).
 • 2014-2015: BUNJO Badawczy projekt systemowy Entuzjaści Edukacji - Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacji zaplecza badawczego, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty. Projekt zrealizowany przy współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Inne pełnione role


Profile w mediach społecznościowych:


Inne zainteresowania: 

 • Sztuki walki: Karate Shorin-Ryu, Kobudo
 • Astronomia amatorska