Posiadam stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W latach 1997-2017 zajmowałem się kształceniem nauczycieli języków obcych na poziomie uniwersyteckim. Prowadziłem liczne warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, w tym wydarzenia organizowane w ramach programu INSETT, a także współpracowałem z British Council Polska pełniąc rolę konsultanta edukacyjnego/konsultanta ds. nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych oraz członka zespołu redakcyjnego portalu The British Studies Webpages. W latach 2014-2015 byłem pracownikiem naukowym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, prowadząc badania nad realizacją podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, a w okresie od 2016-2019 r. byłem redaktorem naczelnym czasopisma naukowego The Journal of Translator Education and Translation Studies. Obecnie zajmuję się edukacją tłumaczy, jestem również rzeczoznawcą ds. podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz sekretarzem Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER). The British Studies Webpages. W latach 2014-2015 byłem pracownikiem naukowym Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, prowadząc badania nad realizacją podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, a w okresie od 2016-2019 r. byłem redaktorem naczelnym The Journal of Translator Education and Translation Studies. Obecnie zajmuję się edukacją tłumaczy, jestem również rzeczoznawcą ds. podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz sekretarzem Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER).

Jestem zrzeszony w trzech organizacjach: Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER), Polskie Towarzystwo Neofilologiczne oraz Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej. Ponadto recenzuję artykuły publikowane w pięciu międzynarodowych czasopismach naukowych: Interpreter and Translator Trainer (Routledge),Teaching English with Technology (IATEFL PL), English Language Teaching (Toronto, Kanada), International Journal of Continuing Engineering Education and Language Learning (Olney, Bucks, Wlk. Brytania) oraz Journal of Education (Tbilisi, Gruzja).

Systematycznie wygłaszam referaty na konferencjach krajowych/międzynarodowych. Jestem również autorem licznych artykułów i innych publikacji naukowych. Moje zainteresowania badawcze obejmują komputerowo wspomaganą edukację tłumaczy, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języków obcych (CALL) oraz rozwijanie kompetencji międzykulturowej.